Üniversiteler


Justus-Liebig-Universität - LogoJustus Liebig Üniversitesi

Gießen Justus Liebig Üniversitesi'ndeki (JLU) yaklaşık 24.000 üniversite öğrencisi, yaklaşık 150 öğrenim dalında kayıtlı durumdadır.

11 fakülte ve 7 bilimsel merkezde olağanüstü bir branş yelpazesi söz konusudur. Bu, doğa bilimlerinden hukuk, iktisat, sosyal, pedagoji, dil ve kültür bilimlerine kadar uzanmaktadır. JLU, tıp, veterinerlik, ziraat, ev ekonomisi ve beslenme bilimleri ile herhalde Almanya'da eşi olmayan bir branş çeşidine sahip bulunmaktadır.
daha fazla bilgi


Technische Hochschule Mittelhessen - LogoGießen-Friedberg Meslek Yüksekokulu
 
12.000'in üzerinde öğrenci, Gießen-Friedberg Meslek Yüksekokulu'nun iki kampüsünde 50'nin üzerinde öğrenim dalında kayıtlı durumdadır.  

Makine Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği gibi klasik mühendislik dalları, sunulan yüksek öğrenim programının çekirdeğini teşkil etmektedir. Mikroteknik / Optoelektronik ve "mevcut binaların restorasyonu" ağırlıklı mimarlık, branş yelpazesinde güncel genişletmeler arasında yer almaktadır. Meslek yüksekokulunun pratiğe yönelik sunduğu bir başka imkân da "Yüksek öğrenim ve artı" olup, bu, çok sayıda staj dönemini ve bir teorik proje sömestirini bünyesinde barındırmaktadır
daha fazla bilgi


Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung - Logo İdari Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
İdari Bilimler Meslek Yüksekokulu, kamu hizmetlerine yönelik bir devlet yüksekokulu olup, idare (yönetim, kamu yönetimi) ve kamu güvenliği konularına yoğunlaşmıştır. 
daha fazla bilgi


Logo der VWA Gießenİdari Bilimler ve İktisat Akademisi
 
Gießen İdari Bilimler ve İktisat Akademisi (VWA), iktisadi ve idare alanlarından sözleşmeli memurlara, memurlara ve serbest çalışanlara hizmetiçi eğitim olanağı sunmaktadır. İş yaşamında edilen bilgiler, hafta sonları ve akşamları akademideki yüksek öğrenim programına katılmak suretiyle yüksek öğrenim seviyesine çıkarılmakta ve arttırılmaktadır. 
daha fazla bilgi