Mitarbeiter/-innen des Amtes für Umwelt und Natur

Dr. Gerd Hasselbach
Amtsleitung
Telefon:
0641 306-1117

Fax:
0641 306-2191

E-Mail:Dipl.-Ing. agr. Dill, Alexandra
Untere Naturschutzbehörde
Telefon:
0641 306-2141

Fax:
0641 306-2191

E-Mail:Dipl.-Ing. Sigrid Brühl
Untere Naturschutzbehörde
Telefon:
0641 306-2142

Fax:
0641 306-2191

E-Mail:Herr Dipl.-Geogr. Christian Eschenbrenner
Bodenbelastungen, Altstandorte
Telefon:
0641 306-2119

Fax:
0641 306-2191

E-Mail:Dr. Gerd Hasselbach
Amtsleiter Amt für Umwelt und Natur
Telefon:
0641 306-1117

Fax:
0641 306-2191

E-Mail:Dipl.-Ing. Marion Lorengel
Technischer Umweltschutz
Telefon:
0641 306-2190

Fax:
0641 306-2191

E-Mail:Hinrich Lüttmann
Förderung Stadtökologie durch Bäume
Telefon:
0641 306-2108

Fax:
0641 306-2191

E-Mail:Susanne Rühle
Sekretariat
Telefon:
0641 306-1118

Fax:
0641 306-2191

E-Mail: