Ticari Alan Borsası Hakkında Bilgiler

 Drucken Benutzerhilfe

 

Ekonomi Teşvik Şubesi firmaların Giessen’e yerleşmelerini kolaylaştırmak amacıyla bir Ticaret Alan Borsası yürütmektedir. Kapsamlı veri bankamız arz ve talepleri birbiriyle kıyaslayabilmeyi mümkün kılmaktadır.

İlgi duyan firma ve “Start Up's” dediğimiz yeni iş kurucuları bu borsa aracılığı ile inşaatlı ve inşaatsız alanlar, büro, muayenehane veya laboratuar kullanımı için taşınmazları, perakende ticaret alanları, atelyeler ve galeriler yada komple işletme arsaları bulmaktadırlar. Buralar, çoğunlukla özel şahıs, ama bazen de belediye malı olup ya kiraya verilmek ya da satılmak üzere sunulmaktadır. Ekonomi Teşvik Şubesi burada bir komisyoncu gibi aracılık yapmaz. Ekonomi Teşvik Şubesi sahip olduğu ayrıntılı bilgileri isteyenlere iletmekte ve ilgi duyulması halinde mal sahibiyle yada görevlendirilmiş komisyoncuyla ilişkiyi sağlar. Güncel olarak sunulan Belediyeye ait taşınmazlar ve bazı özel şahıs taşınmazları doğrudan bilgi iletişim sistemi aracılığıyla erişilir durumdadır. Kiralık veya satılık mallarını sunanlar taşınmazlarını bizim veri bankamıza kaydettirebilir ve uygun bir talep olması halinde tarafımızdan haberdar edilir.

Bu servisimiz arz ve talepte bulunanlar için ücretsizdir! Sadece bir komisyoncu bürosunun aracılık ettiği durumlarda başarı elde edilmesi halinde bir komisyon ödenmesi gerekir. 

Muhatap:

Petra Stuhlmann
Wirtschaftsförderung
Berliner Platz 1
35390 Gießen
Telefon:
0641 306-1060

Fax:
0641 306-2060

E-Mail:


 

 

Zurück