Önemli sektörler

Yaşam bilimleri (biyo bilimler), metal/elektro, şirket hizmetleri ve yaratıcı endüstri, Gießen'deki anahtar sektörlerdir.

Schlüsselbranche Life Sciences
© KaYann - Fotolia 

Gießen'de araştırma ve iktisat dalı olarak yaşam bilimleri (biyo bilimler)

Disiplinlerarası bilimler, yöntem, ürün ve hizmet, biyomedikal mühendisliği, biyoteknoloji, çevre teknolojisi ve eczacılık ağırlık noktalarıyla temsil edilmektedir. Faaliyet merkezi olarak Gießen ideal şartları sunmaktadır.

Şirket 
Lilly Deutschland GmbH
Pascoe GmbH
Rhön-Klinikum AG
ScheBo Biotech AG
Thomas Recording GmbH

Ağlar & Kooperasyonlar
timm - Technologie & Innovation, Medizinregion Mittelhessen
TransMIT Merkezleri

Metall- & Elektrotechnik
© Mira - Fotolia 

Metal ve elektroteknik - Üniversiteler, teknoloji transferi ve şirketler Gießen'de bu sektöre fokuslanmıştır

Bu anahtar sektör Almanya'da Gießen bölgesinde de ortalamanın üzerinde bir öneme sahiptir. Üniversiteler, idâri birimler ve ekonomi, bu alanda yatırım için çok iyi bir ortam sunmaktadır.

Şirket
Canon Gießen GmbH
Tucker GmbH
HEYLIGENSTAEDT GmbH
Johannes Hübner GmbH
METTLER TOLEDO GmbH
Werth Messtechnik GmbH

Ağlar & Kooperasyonlar
Automotive-Cluster Mittelhessen
HESSENMETALL - Orta Hessen Bölge Grubu
TransMIT Merkezleri

Unternehmensbezogene Dienstleistungen
© Lincoln Rogers - Fotolia 

Araştırma ve geliştirme alanında şirket hizmetleri

Araştırma ve geliştirme alanında da şirketlerin rekabet gücünü etkileyen hizmetler söz konusudur. Gießen'de bazı şirketler, üniversiteler ile sıkı işbirliği içerisinde bu faaliyet alanında yerleşmiş durumdadır.

Şirket
Alcedis GmbH
Milenia Biotec GmbH

Ağlar & Kooperasyonlar
timm - Technologie & Innovation, Medizinregion Mittelhessen

Kulturveranstaltung

Yaratıcı endüstri – Gießen'de hafif bir faaliyet merkezi faktörü olmakla kalmıyor

Gießen'de kültür ve yaratıcı endüstrinin pek çok çeşidini bulmak mümkün. Burada, sanatçılar, yayıncılar ve diğer serbest meslek sahipleri ile çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirket yerleşik durumdadır. Bölge özellikle müzik endüstrisinde başarılı durumdadır.

Şirket 
Brunnen Verlag GmbH
Mittelhessische Druck- und Verlags GmbH
DTT Konzerte GmbH
Gießen Müzik Merkezi

Ağlar & Kooperasyonlar 
kümmerei - Yerel Yaratıcı Endüstriyi Tesvik Projesi