Leben

Seiteninhalt

TransMIT GmbH - Teknoloji Aktarım Limited Şirketi

TransMIT firmalara iş ağırlık alanları, yüksek okullardaki araştırma sonuçları ve gelişmeler hakkında bilgiler sunmakta, fikir ve yenilikler arayışında yardımcı olmakta ve partnerlerle ilişki kurulmasını sağlamaktadır.
TransMIT bilim adamlarını buluşların korunmasında desteklemekte ve teknoloji ve gelişmelerin pazarlanmasında yardımcı olmaktadır.
TransMIT iletişimle ilgili sorularda danışma hizmeti vermekte ve kendisini yüksek okul ve ekonominin bir araya geldiği, altyapısı ve bağlantıları ile bütün taraflar için aktarımı kolaylaştıran bir iletişim ağı olarak görmektedir.
TransMIT
Eczacılık / tıp, bioteknoloji, kimya
otomobil, tesis ve makina mühendisliği, elektroteknik, optik
Bilgi teknolojisi, yeni medya, telekomünikasyon
ticaret, hizmet sektörü
dallarında etkin tanınmış firmalarla ilgilenmektedir.

Patentler,Yenilik ve İş Kurma Danışması
TransMIT Limited Şirketi’nin patentler, yenilik ve iş kurma danışması şubesi özellikle yenilik teşviki ile bağlantılı sorunları ele almakta ve bu alanda gereksinim duyulmakta olan ürünleri sunmaktadır:

  • Yeniliklerin (Prototiplerin, yani ana örneklerin), patentlerin ve lisansların küçük ve orta ölçekli firmalar (KMU) için geniş kapsamlı portföyümüzden temin edilmesi
  • Küçük ve orta ölçekli firmalar (KMU) için yenilik danışması ("KMU lar için TransMIT büyüme programı")
  •  Piyasaya yenilikçi ürünler sürmek isteyen firmalara kapsamlı danışma hizmeti
  • Teknoloji yönelimli TransMIT iş kurucu danışma hizmeti (Hessen Eyaleti Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik edilmektedir)
  • Kapital veren kuruluşlara (Bankalara / Risk sermayesi şirketlerine) sunulmak üzere profesyonel bir işletme planının hazırlanması için birkaç günlük danışma
  • KMU lardan ve yüksek okullardan gelen buluşların değerlendirilmesi
  • Ekonomi içinde muhtemel lisans alıcılarının bulunması
  • Ortak konumundaki yüksek okullardan elde edilen bilgilerin korunmasına yönelik buluşçu danışması ve bilgi temini.

Kuzey Amerika, Büyük Britanya ve Japonya için değrlendirme ve işbirliği partnerlerinin oluşturdukları bir iletişim ağı sayesinde karmaşık uluslararası siparişlerin getirdiği talepler de yerine getirilebilir.

Patentler, Yenilik ve İş Kurma Danışması şubesi büyüme arzusu içindeki orta ve küçük ölçekli firmalarla özellikle yüksek okul kökenli iş kurucularının buluşçuların muhatabıdır.  

TransMIT GmbH
Muhatap : Dr. Christian Schulze
Kerkrader Straße 3
35394 Gießen
Tel.: 0641 94364-0
Faks: 0641 94364-99
E-mail: info@transmit.de
www.transmit.de

TransMIT - Logo
TransMIT - Logo

Seite drucken:

Seite empfehlen: