Rathaus

Seiteninhalt

Ticari Alan Borsası Hakkında Bilgiler

Ekonomi Teşvik Şubesi firmaların Giessen’e yerleşmelerini kolaylaştırmak amacıyla bir Ticaret Alan Borsası yürütmektedir. Kapsamlı veri bankamız arz ve talepleri birbiriyle kıyaslayabilmeyi mümkün kılmaktadır.

İlgi duyan firma ve “Start Up's” dediğimiz yeni iş kurucuları bu borsa aracılığı ile inşaatlı ve inşaatsız alanlar, büro, muayenehane veya laboratuar kullanımı için taşınmazları, perakende ticaret alanları, atelyeler ve galeriler yada komple işletme arsaları bulmaktadırlar. Buralar, çoğunlukla özel şahıs, ama bazen de belediye malı olup ya kiraya verilmek ya da satılmak üzere sunulmaktadır. Ekonomi Teşvik Şubesi burada bir komisyoncu gibi aracılık yapmaz. Ekonomi Teşvik Şubesi sahip olduğu ayrıntılı bilgileri isteyenlere iletmekte ve ilgi duyulması halinde mal sahibiyle yada görevlendirilmiş komisyoncuyla ilişkiyi sağlar. Güncel olarak sunulan Belediyeye ait taşınmazlar ve bazı özel şahıs taşınmazları doğrudan bilgi iletişim sistemi aracılığıyla erişilir durumdadır. Kiralık veya satılık mallarını sunanlar taşınmazlarını bizim veri bankamıza kaydettirebilir ve uygun bir talep olması halinde tarafımızdan haberdar edilir.

Bu servisimiz arz ve talepte bulunanlar için ücretsizdir! Sadece bir komisyoncu bürosunun aracılık ettiği durumlarda başarı elde edilmesi halinde bir komisyon ödenmesi gerekir. 

Muhatap:

Petra Stuhlmann

Wirtschaftsförderung

Berliner Platz 1
35390 Gießen

0641 306-1060
0641 306-2060
E-Mail

Nachricht schreiben

 

Seite drucken:

Seite empfehlen:

Newsletter

Bestellen Sie sich hier den Newsletter und bleiben Sie immer auf dem Laufenden.