Rathaus

Seiteninhalt

Ticari Bölgeler

Giessen’in halen, bölge üstü ulaşım yollarına mükemmel bağlanmış 11 Ticari Bölgesi vardır. Hem uygun ulaşım koşullarına sahip, hem de kente yakın konumda yeni ticari bölgeler de hazırlanma safhasındadır.

Büyük boş alanlar üzellikle beş bölgede mevcuttur:

Schiffenberger Tal
Burada son yıllarda hizmet sektörü kuruluşları, yenilikçi üretim yapan kuruluşlar ve perakende ticaret kuruluşlarından oluşan cazip bir karışım yapılanmıştır. Burada halen endüstri ve ticaret alanları ya da karma işte kullanılabilecek alanlar mevcuttur.
yaklaşık 150 hektar genişliğindeki bu bölge Giessen’in güney doğusunda yer almaktadır. Doğrudan otoyol bağlantısının yanıda otobüs ve demiryolu ile de iyi bir ulaşım bağlantısına sahiptir.

Rivers Automeile / Karree
"Automeile Rivers" adı verilen bu bölgenin bir bölümünün görüntüsüne otomobil acentaları ve oto parçaları satan işletmeler damgalarını vurmaktadır. Bu bölümde inşaat yapılmamış alanlar kullanıma hazırdır. Bölgenin “Rivers-Karree” adını taşıyan ve yedi idari binayı içine alan diğer bir bölümünde büyük alan gereksinimi duyan idari işler ve hizmet sektörü için önemli bir merkez geliştirilmesi düşünülmektedir. Giessen’in doğusunda, doğrudan B 457 otoyolunun “Licher Strasse” girişinde bulunan 28 hektar genişliğindeki bölgeye ulaşım kolaydır.

Marburger Straße / West
Burada hizmet sektörü kuruluşları ve küçük esnaf ve zanaat işyerleri için yerleşim olanakaları ve yerli kuruluşlar için gelişme olanakları mevcuttur. Bu bölge Giessen’in kuzeyinde ve hemen otoyol girişinin yanında yer almaktadır.

Europaviertel
Bu endüstri ve ticaret bölgesi – şimdi kullanım şekli değişen eski bir askeri bölge – yenilikçi ve teknoloji yönelimli kuruluşlar için Almanya’nın en iyi adreslerinden biri haline gelmiştir. Burada yaklaşık 1000 işyerini kapsayan ve özellikle biyoloji, tıp, çevre koruma tekniği ile iletişim ve bilgi tekniği branşlarında etkin kuruluşlar yerleşmiştir.
TIG GmbH Giessen’in  “Europaviertel” adı verilen sanayi ve ticaret bölgesinde 1996 yılından bu yana kiralanabilir durumdaki 2000 m² büyüklüğünde büro alanı olan “Technologie- und Innovationszentrum” adlı İş Kurucuları ve Yenilikler Merkezi’nin ve kiralanabilir durumdaki 3000 m² büyüklüğünde büro ve laboratuar alanı olan 2001 de bitirilmiş olan Teknoloji Merkezi’nin işletmesini yapmaktadır. TIG özellikle biyoteknoloji ve tıptekniği, medya , bilgi ve iletişim teknolojisi, jeoloji, coğrafya ve çevre branşlarında etkinlik gösteren ve “Start Up” diye anılan yeni başlangıç yapanlara veya genç firmalara hitap etmektedir. Birkaç parça arazi halen boş olup Giessen Yerel Yönetimi tarafından pazarlanmaktadır. 59 hektar büyüklüğündeki bu bölge Giessen’in doğusunda ve B 457 otoyol girişinin hemen 500 metre yakınında yer almaktadır. Burada bir endüstriyel demiryolu ana hattı mevcuttur.

Krebsacker
Bu bölge, Canon firmasının üretim üniteleri, inşaat ve otomotiv branşlarında etkin kuruluşların damgasını taşır. Boş durumdaki endüstri ve ticaret alanları özellikle üretim yapan kuruluşlar için uygun özellikler taşımaktadır. Giessen’in kuzey doğusunda yer alan 18 Hektar büyüklüğündeki bu sanayi ve ticaret bölgesi ‘Giessener Ring’ adını taşıyan otoyolu çemberine bağlantı yerinin yakınında bulunmaktadır.

Ticari Bölgeler Panorama Planı
Ticari Alan Borsası

Seite drucken:

Seite empfehlen:

Newsletter

Bestellen Sie sich hier den Newsletter und bleiben Sie immer auf dem Laufenden.