Rathaus

Seiteninhalt

TransMIT GmbH

Bir firmasınız ve sorunlarınıza yenilikçi bir çözüm mü arıyorsunuz?
Bilim adamısınız ve yenilikçi fikirlerinizi ve teknolojileri pazarlamak yada bir firma mı kurmak istiyorsunuz?
O halde TransMIT GmbH ile ilişkiye geçmeniz gerekir. TransMIT yüksek okullar ve ekonomi arasındaki bağlantı noktasında çalışmaktadır ve yüksek okul bilgi birikiminin pazarlanması için
bir platform sunmaktadır. Giessen’in iki yüksek okulu ve Marburg Üniversitesi TransMIT’in ortaklarıdır.

TransMIT firmalara iş dünyasındaki ağırlık alanları, yüksek okullardaki araştırma sonuçları ve gelişmeler hakkında bilgiler sunmakta, fikir ve yenilikler arayışında yardımcı olmakta ve partnerlerle ilişki kurulmasını sağlamaktadır.
TransMIT bilim adamlarını buluşların korunmasında desteklemekte ve teknoloji ve gelişmelerin pazarlanmasında yardımcı olmaktadır.
TransMIT iletişimle ilgili sorularda danışma hizmeti vermekte ve kendisini yüksek okul ve ekonominin bir araya geldiği, altyapısı ve bağlantıları ile bütün taraflar için aktarımı kolaylaştıran bir iletişim ağı olarak görmektedir.
TransMIT
Eczacılık / tıp, bioteknoloji, kimya
otomobil, tesis ve makina mühendisliği, elektroteknik, optik
Bilgi teknolojisi, yeni medya, telekomünikasyon
ticaret, hizmet sektörü
dallarında etkin tanınmış firmalarla ilgilenmektedir.

TransMIT Merkezleri
Bağımsız ve planlı bir şekilde çalışan iş alanları sıfatıyla, tanınmış bilim adamlarınca yönetilen ve uzmanlık alanlarına yönelik etkinlik gösteren otuzdan fazla TransMIT merkezi mevcuttur. Firmalar bu merkezler üzerinden ürünlere, Orta Hessen’deki yüksek okullarca verilen danışmaya ve hizmetlere ulaşabilmektedir.

Patentler, Yenilik ve İş Kurma Danışması
Patentler, yenilik ve iş kurma danışması gibi iş alanlarında TransMIT GmbH büyüme yönelimli küçük ve orta ölçekli firmaların, iş kurucularının ve özellikle yüksek okullardaki buluşçuların muhatabıdır. TransMIT GmbH yenilik teşviki ile bağlantılı sorunları hedefe endeksli bir şekilde ele almakta ve bu alanda gereksinim duyulan aşağıdaki ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır:

 • Yeniliklerin (Prototiplerin, yani ana örneklerin), patentlerin ve lisansların küçük ve orta ölçekli firmalar (KMU) için temin edilmesi
 • Küçük ve orta ölçekli firmalar (KMU) için yenilik danışması ("KMU lar için TransMIT büyüme programı"):
  Piyasaya yenilikçi ürünler sürmek isteyen firmalara kapsamlı danışma hizmeti
 • Teknoloji yönelimli TransMIT iş kurucular danışma hizmeti (Hessen Eyaleti Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik edilmektedir):
  Kapital veren kuruluşlara (Bankalara / Risk sermayesi şirketlerine) sunulmak üzere profesyonel bir işletme planının hazırlanması için birkaç günlük danışma.
 • KMU lardan ve yüksek okullardan gelen buluşların değerlendirilmesi:
  Ekonomi içinde muhtemel lisans alıcılarının bulunması.
 • Yüksek okul mensuplarına yönelik buluşçu danışması:
  Ortak konumundaki yüksek okullardan elde edilen bilgilerin korunmasına yönelik buluşçu danışması ve bilgi temini.

Kuzey Amerika, Büyük Britanya ve Japonya için değerlendirme ve işbirliği partnerlerinin oluşturdukları bir iletişim ağı sayesinde karmaşık uluslararası siparişlerin getirdiği talepler de yerine getirilebilir.

TransMIT Teknoloji Aktarımı Limited Şirketi
(TransMIT Gesellschaft für Technologietransfer mbH)
Muhatap : Dr. Christian Schulze
Kerkrader Straße 3
35394 Gießen
Tel.: 0641 94364-0
Faks: 0641 94364-99
E-Mail: info@transmit.de 
www.transmit.de

Logo TransMIT
Logo TransMIT

Seite drucken:

Seite empfehlen:

Newsletter

Bestellen Sie sich hier den Newsletter und bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Corona: Stadtverwaltung geschlossen - telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt
Dringende unaufschiebbare Dienstleistungen werden in allen Ämtern erst nach vorheriger Terminabsprache erledigt. Termine bekommt man durch telefonische Anfrage oder per  E-Mail mit Angabe des Anliegens an info@giessen.de.

Mehr Infos und Kontakte für Terminvereinbarung

Die wichtigsten Meldungen im Überblick


Startseite giessen.de