Rathaus

Seiteninhalt

Giessen-Friedberg Meslek Yüksek Okulu (FH)

Giessen ve Friedberg bölgelerindeki 50 yüksek öğrenim bölümünde 12.600 öğrenci kayıtlıdır.

Makina mühendisliği ve inşaat mühendisliği gibi klasik mühendislik disiplinleri buradaki geleneksel yüksek öğrenim sunusunun çekirdeğini oluşturmakta. Sürekli modenleştirme ve yeni yüksek öğrenim dallarının geliştirilmesi, mezunların güncel ve gelecekteki kalifiyelik taleplerine cevap verebilmelerini sağlamaktadır. “Mevcut olanın inşası” ağırlıklı Mikroteknik / Optronik ve Mimarlık sunu yelpazesindeki en güncel geliştirmelere dahildir.

THM’da sadece mühendislik dalında eğitim görülmüyor. İşletme ve bilişim öğrenim dalları Giessen’deki en makbuller arasında. Friedberg’de matematik, medya bilişimi ve işletme bilişimi öğretilmektedir. Normal diploma alınan dalların yanısıra ilgi duyan öğrenciler bazı uzmanlık bölümlerinde uluslararası Bachelor veya Master mezuniyetini seçebilirler. Bir kısmı açık öğrenim biçiminde sunulan ek yüksek öğrenim dalları meslek eşliğinde kalifiye geliştirmeye yaramaktadır.

Yüksek okul için tipik olan bilimle pratikte kullanımın sıkı bağlantılı olması durumu araştırma ve geliştirme kururmları için de geçerlidir. Ekonomideki harici partnerlerle sıkı bir işbirliği THM için önemli bir ödevdir. Ortak çalışmanın sonuçları sadece işbirliği yapan partnerlerin işine yaramakla kalmamakta, aynı zamanda pratiğe geçirilebilir parçaları öğrencilerin öğrenimlerine de aktarılmaktadır.

2000 yılı yaz sömestrisinden bu yana THM’da bölgeye yeni bir itici güç sağlanması için iş kurma kürsüsü mevcuttur.

THM’nın pratiğe yönelik başka bir sunusu da "Studium plus" adı verilen bir kaç pratik aşama ve bir proje sömestrisini teori ile sımsıkı birleştiren programıdır.
Technische Hochschule Mittelhessen - Logo
Technische Hochschule Mittelhessen - Logo
Gebäude mit der Einrichtung der Studieninformation der Technischen Hochschule Mittelhessen
Gebäude mit der Einrichtung der Studieninformation der Technischen Hochschule Mittelhessen

Seite drucken:

Seite empfehlen:

Newsletter

Bestellen Sie sich hier den Newsletter und bleiben Sie immer auf dem Laufenden.