Rathaus

Seiteninhalt

Giessen Justus Liebig Üniversitesi (JLU)

21.000 öğrenci JLU’nun sunduğu 150 öğrenim koluna kayıtlıdır. Onbir uzmanlık alanı ve yedi bilimsel merkezle alışılmışın dışında geniş bir uzmanlık dalı yelpazesi mevcuttur. Bu çeşitlilik klasik doğa bilimlerinden hukuk, ekonomi, sosyal ve eğitim bilimlerine hatta dil ve kültür bilimlerine kadar uzanmaktadır. Tıp, veteriner hekimlik, tarım, ev idaresi ve gıda bilimleri bölümleri ile JLU Almanya’da bir eşi daha olmayan uzmanlık dalları yelpazesine sahiptir.

Bilim ve ekonomi arasında karmaşık olmayan bir değişimi Giessen Üniversitesi, Giessen-Friedberg Meslek Yüksekokulu ve Marburg Philipps Üniversitesi’nin birlikte yürüttükleri “Transferzentrum Mittelhessen”adını taşıyan Orta Hessen Aktarım Merkezi sağlamaktadır. 2000 yılında JLU bünyesinde açılmış olanve ”Interdisziplinäres Forschungszentrum” (IFZ) adı ile Çevre Sağlığının Güvenliği İçin çalışan Disiplinler Arası Araştırma Merkezi’nde biyoloji, tarım ve gıda bilim dallarına bağlı disiplinlerin araştırmacıları doğal kaynakların çevreye zarar verilmeden kullanılmasına yönelik projelerde birlikte çalışmaktalar. Ayrıca son yıllarda, bünyesinde beş bölümde medya ile ilgili sorularda kullanıma yönelik araştırmalar yapılan, ”Zentrum für Medien und Interaktivität” (ZMI) ismi ile Medya ve İnteraktiflik Merkezi yeni kurulmuştur. Giessen üniversitesi’nde kültür ve sosyal bilimlere ait bölümlerdeki doktora öğrencileri ”Graduiertenzentrum Kulturwissenschaften” adını taşıyan Kültür Bilimleri Akademikerleri Merkezi’nde bir yıldan beri Almanya çapındaki ilk sistematik yapılandırılmış Akademikerler Yüksek Öğreniminden mezun olabilmekteler. Ayrıca şu sıralarda 12.000 m² büyüklüğündeki bir kullanım alanında birkaç enstitünün birleştirileceği Biyotıp Araştırma Merkezi planlanmaktadır.

Giessen bölgesinde bütün ilgililerin ısrarlı ortak çalışmaları sonucunda ekonomi, yüksek okullar ve resmi kurumlar arasında bir iletişim ağının yaratılmasına yönelik temeller atılmıştır.

Justus-Liebig-Universität - Logo
Justus-Liebig-Universität - Logo
Universitätshauptgebäude
Universitätshauptgebäude

Seite drucken:

Seite empfehlen:

Newsletter

Bestellen Sie sich hier den Newsletter und bleiben Sie immer auf dem Laufenden.