Rathaus

Seiteninhalt

Teknoloji Üssü Europaviertel

Giessen’de Ekonominin Geleceğe Yönelik Teşviki
Endüstri, Ticaret ve Hizmet Sektörü Bölgesi "Europaviertel" başarılı bir dönüştürme sürecinin ve geleceğe yönelik bir ekonomi teşvik programının etkileyici bir örneğidir. Bir zamanların Steuben Kışlası’nın arazisi üzerinde örnek olacak biçimde, hedefe yönelik teknoloji alt yapısı kurulmuş ve böylelikle bir çok yenilikçi firmanın yerleşmesi için bir temel taşı konmuştur.

Daha Europaviertel’in oluşması esnasında teknoloji merkezi tasarımı yoluna oturtulmuştur. Bu meyanda o zamanlar bir çok ekonomi merkezinde ayrıntılı şekilde tartışılan ‘bölgesel potansiyeller’ önemli bir rol oynamıştır. Ekonomik yatırım bölgesi olarak Giessen terazinin kefesine ağırlıklı etkenler ve tartışılmaz artılar koymuştur:

  • Almanya’nın ve Avrupa’nın ortasında yer alan Kentin bütün önemli trafik yollarına hızlı erişimini sağlayan ulaşıma özellikle uygun konumu,
  • Doğa ve mühendislik bilimleri doğrultusunda öğrenim veren ve toplam 27.000 civarında öğrencisi olan iki yüksek okulu,
  • Orta Hessen Aktarım Merkezi (=Transferzentrum Mittelhessen) ve TransMIT GmbH gibi teknoloji aktarımı yapan kuruluşların varlığı,
  • Giessen’den, çevresinden ve onun da ötesinden firmaların yoğun talepleri.

Eski kışlanın kuzeyi ve batısına bir endüstriyel demiryolu hattı bağlanmıştır ve bu, yoğun trafiği olan firmaların yerleşimi için olanaklar sunmaktadır. Bölgenin güney doğusu bütünüyle yeni teknolojiler için ayrılmıştır.

Giessen Kenti, Giessen çevre ilçeleri, yerel kredi enstitüleri, bölgedeki firmalar ve Giessen-Friedberg Endüstri ve Ticaret Odası – değişik birleşimler içerisinde – 1995 yılından itibaren, hepsi Alman Ordusu’nun eski arazisi olan Europaviertel üzerinde kurulmuş olan ve halen orada yerleşik bulunan TransMIT GmbH ve Technologie- und Innovationszentrum Gießen GmbH(=Giessen Teknoloji ve Yenilik Merkezi Ltd. Şti.) (TIG GmbH) gibi özel firmaların ortakları olmuşlardır. Bu firmaların Giessen banliyösünde mevcudiyetleri Europaviertel’in sonraları önemli bir teknoloji merkezi olarak daha da gelişmesinde belirleyici etken olmuştur. Bugün artık Europaviertel’de en iyi çalışma koşullarına sahip, biyoteknoloji, eczacılık, tıp tekniği ve bilgi ve iletişim ve iletişim tekniği alanlarında etkin bir dizi yenilikçi firma bulunmaktadır. Bu gelişmedeki kayda değer özellik , yüksek okulların sahip oldukları bilgi birikimlerinin doğrudan doğruya özel firmalara aktarılmış olmasıdır.

Europaviertel Ocak 2000 den bu yana Avrupa Birliği’nin kaynaklarından toplam altı yıl mümkün olan firma teşvikini de alarak bir başka hamle daha gerçekleştirmiştir. Avrupa Birliği’nin “Ziel-2” adı verilen ikinci hedef teşviki çerçevesinde Hessen Eyaleti Yapılanmayı Teşvik Programı da özellikle yenilikçi yöntem kullanan genç, küçük ve orta ölçekli firmalara, yani Europaviertel’in hedef grubuna yatırımlar ve ücret giderleri için hiç küçümsenemeyecek miktarda teşvik ödemelerini içermektedir. Teşvik ödemeleri ve ucuz krediler içeren başka ilginç teşvik programları bu programla birleştirilerek Giessen’de, özellikle teknoloji merkezi Europaviertel’de yatırım yapmayı cazip hale getirmektedir.

Europaviertel Luftaufnahme
Europaviertel Luftaufnahme

Seite drucken:

Seite empfehlen: